Møldrup

Møldrup, virksomheder fra 0 til A, side 1, adresser, telefonnumre, hjemmesider og kort.

 
 
Viser fra 1 til 50 ud af 50

Landbrug

Anna Rohde
Anna Rohde
Gl. Aalborgvej 44 Bjerregrav
9632 Møldrup
Telefon: 86691699, Fax: 86692209
Email: anna-rohde@mail.dk
Hjemmeside: www.advokathusethimmerland.dk
Find vej til Anna Rohde find vej 

Finansiering & Forvaltning

Arnold D. A/S
Arnold D. A/S
Erhvervsvej 4
9632 Møldrup
Telefon: 86691300

2012-07-17: Selskabet af 17. Juli 2012 A/S
2007-01-01: Erhvervsvej 4
2007-01-01: 9632 Møldrup
2013-12-11: Konkurs

Hjemmeside: www.ArnoldD.dk

Virksomheden er tvangsopløst, opløst efter konkurs eller under konkurs, data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Find vej til Arnold D. A/S find vej 

Folkeskoler

Bjerregrav Friskole
Bjerregrav Friskole
Herredsvejen 131 Bjerregrav
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 12 83
Email: bjerregravfriskole@gmail.com
Hjemmeside: www.bjerregravfriskole.dk/

OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Beskrivelse: SKOLE Bjerregrav Friskole er en skole for børn. Det kan lyde banalt og indlysende, men sådan er det desværre ikke. Det kan ikke understreges nok, at skolen er til for børnene. Det er deres behov for læring og personlig udvikling, der er skolens berettigelse. For os er det helt afgørende, at vi altid husker på dette udgangspunkt – både i de store linier og i dagligdagen. E N G O D S K O L E K R Æ V E R T I L P A S N I N G S E V N E -------------------------------------------------------------------------------- Det er slet ikke let at lave skole i dag - men det er spændende. Samfundet er komplekst og ændrer sig hurtigt, og børnene har et meget forskelligt udgangspunkt og forskellige forudsætninger for det at lære. For os er disse betingelser en udfordring. En konstant udfordring af vores rummelighed og tilpasningsevne. Beslutningsvejen er kort i en friskole - der er ikke langt fra idé til handling. Det er en fordel, der får stadig stigende betydning. E N G A G E R E D E F O R Æ L D R E E R A F G Ø R E N D E -------------------------------------------------------------------------------- Bjerregrav Friskole er - en friskole. Det er forældrekredsen, der har det overordnede ansvar. Naturligvis er der ansat personale, og naturligvis henter vi vejledning og inspiration fra rådgivere og samarbejdspartnere. Men til syvende og sidst er det forældrenes ansvar, at skolen er så god, som børnene fortjener. Derfor er det afgørende, at forældrene er aktive omkring skolen og bakker de ansatte op i det store og det små. Skolen er grundlagt som lokalområdets skole. Ikke en folkeskole, men folkets skole. Der skal være plads til alle, og børnene skal lære at respektere forskellighed og se det som en styrke. F A G L I G H E D, S U N D H E D O G M A N G F O L D I G H E D -------------------------------------------------------------------------------- Alt er ikke lige vigtigt, og man kan ikke lægge vægt på det hele. På Bjerregrav Friskole hviler undervisningen på tre centrale grundpiller – faglighed, sundhed og mangfoldighed. Faglighed er afgørende for børnenes udbytte af undervisningen. Læreren skal være dybt inde i sit område og bidrage med en stolthed, der smitter af og får børnene til at elske at lære. Uden stor faglig ballast har læreren ikke overskud til det helt nødvendige engagement i selve læringsprocessen. Sundhed er et helt naturligt mål for os alle. Det er også en klar forudsætning for en konstruktiv læringsproces. Uden jævnlig fysisk aktivitet og sund og varieret kost er det ikke muligt at opnå et ordentligt udbytte af selv den mest veltilrettelagte og veludførte undervisning. Mangfoldighed er et centralt begreb for os. Børn har forskellige måder at lære på. Når læringsprocessen tager udgangspunkt i det enkelte barns læringsstil, er læring motiverende og gør en forskel for eleven. Det er umiddelbart en krævende tilgang, men den skaber en livgivende dynamik. H V A D E R M Å L E T O G H V O R D A N S I K R E S D E T ? -------------------------------------------------------------------------------- Og hvad er så målet med det hele? Skolens elever skal komme herfra med en rigtig god ballast og med masser af mod på det, der vil møde dem fremover. Udover den grundlæggende faglige viden, som vi prioriterer meget højt, skal de have udviklet deres naturlige engagement og kreativitet – evnen og lysten til at skabe noget selv. De skal have opnået en indsigt i, hvad det vil sige at fungere som en del af et forpligtende fællesskab – hvor alle har en rolle at spille i respekt for hinanden. Sidst men ikke mindst skal de have opøvet deres evne til selvstændig vurdering og personlig stillingtagen. På Bjerregrav Friskole lægger vi meget stor vægt på evaluering og dokumentation. Vi skal kunne følge den enkelte elevs udvikling, og løbende konstatere om målene nås og om der er behov for justeringer. Vores elevplaner er et centralt værktøj ved evaluering af undervisningen af det enkelte barn. Derudover indgår klassens sociale og faglige årsplaner og resultaterne af diverse prøver, der gennemføres med mellemrum. Endelig er der det officielle tilsyn, der udføres af skoles tilsynsførende. Det bruger vi også som afsæt for at blive endnu bedre. Vores skole skal fortsat udvikle sig. Derfor er vi flittige i de kollegiale netværk og investerer løbende i efteruddannelse af ledelse og lærere.Find vej til Bjerregrav Friskole find vej 

Målinger & Analyser

BM Autoteknik A/S
BM Autoteknik A/S
Erhvervsparken 7
9632 Møldrup
Telefon: 86692022

Hjemmeside: www.bmtest.dk
Find vej til BM Autoteknik A/S find vej 

Fotografer

Bækkebo Specialcykler
Bækkebo Specialcykler
Fårebrovej 4
9632 Møldrup
2008-02-25: Bike-One v/Else Marie Andersen
2007-01-01: Fårebrovej 4
2007-01-01: Roum Bæk
2007-01-01: 9632 Møldrup

Hjemmeside: www.ladcykelcenter.dk
Find vej til Bækkebo Specialcykler find vej 

Kontorartikler - En gros

Dansk Kontorteknik
Dansk Kontorteknik
Langmosevej 1
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 19 78

Hjemmeside: www.danskkontorteknik.dk

OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Find vej til Dansk Kontorteknik find vej 

EDB - Software

EDBtek
EDBtek
Herredsvejen 86
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 19 65

Hjemmeside: edbtek.dk

OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Find vej til EDBtek find vej 

Ejendomsmæglere

EDC Møldrup Ejendomskontor
EDC Møldrup Ejendomskontor
Søndergade 1
9632 Møldrup
2013-07-12: Estate Aalestrup og Møldrup v/ Ole Mortensen
2007-01-01: Søndergade 1
2007-01-01: 9632 Møldrup

Hjemmeside: www.edc.dk
Find vej til EDC Møldrup Ejendomskontor find vej 

El-installatører

EN LYS IDé A/S
EN LYS IDé A/S
Tingvej 65 Tostrup
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 69 80

Hjemmeside: www.EnLysIde.dk
Find vej til EN LYS IDé A/S find vej 

Frisør

Flemming Nielsen
Flemming Nielsen
Søndergade 4
9632 Møldrup
Telefon: 86691010

Hjemmeside: www.design-frisor.dk
Find vej til Flemming Nielsen find vej 

Revision

Flex Revision
Flex Revision
Vestergade 35
9632 Møldrup
Telefon: 46 48 12 18
Email: flexrev@hotmail.com
2012-03-06: Flex Revision v/Laila Pedersen
2008-11-24: Vestergade 35
2008-11-24: 9632 Møldrup

Hjemmeside: www.flexrevision.dk
Find vej til Flex Revision find vej 

Frisør

Find vej til Frisørmester Hugo Andersen
Frisørmester Hugo Andersen
Søndergade 15
9632 Møldrup
Telefon: 86691411

Find vej til Frisørmester Hugo Andersen find vej 

Fysioterapeuter

Fysioterapeut Karin Gamst

Tandlæger

Find vej til Gitte Almsøe & Jesper Dige
Gitte Almsøe & Jesper Dige
Nørregade 2
9632 Møldrup
Telefon: 86691800

2015-09-01: Tandlægerne i Møldrup I/S
2007-01-01: Nørregade 2
2007-01-01: 9632 Møldrup

Find vej til Gitte Almsøe & Jesper Dige find vej 

Landbrug

Gårdejer Margit Jensen
Gårdejer Margit Jensen
Skivevej 162
9632 Møldrup
Telefon: 86691850

Hjemmeside: www.aastrupgaard.dk
Find vej til Gårdejer Margit Jensen find vej 

Ejendomshandel

Hans Kristian Nielsen
Hans Kristian Nielsen
Tingvej 65 Tostrup
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 12 64

Hjemmeside: www.enlyside.dk
Find vej til Hans Kristian Nielsen find vej 

Døgninstitutioner

Haugårdhus
Haugårdhus
Haugårdvej 9
9632 Møldrup
2000-01-01: Haugårdhus
2007-01-01: Haugårdvej 9
2007-01-01: Hvolris
2007-01-01: 9632 Møldrup

Hjemmeside: haugaardhus.dk
Find vej til Haugårdhus find vej 

Radio & TV

Hvilsom Radio v/Tommy Kristensen
Hvilsom Radio v/Tommy Kristensen
Skivevej 117 Roum
9632 Møldrup
Telefon: 21778317
Email: tommy@hvilsomradio.dk
2012-05-01: Hvilsom Radio v/ Tommy Kristensen
2008-09-12: Skivevej 117
2008-09-12: 9632 Møldrup

Hjemmeside: www.hvilsomradio.dk
Find vej til Hvilsom Radio v/Tommy Kristensen find vej 

Museer

Hvolris JernalderLandsby
Hvolris JernalderLandsby
Herredsvejen 135
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 19 45

Hjemmeside: www.jernalderlandsby.dk

OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Find vej til Hvolris JernalderLandsby find vej 

Landbrug

Find vej til I/S Kristensen
I/S Kristensen
Herredsvejen 138 Hvolris
9632 Møldrup
Telefon: 86691765

Find vej til I/S Kristensen find vej 

Kontormøbler & Kontorinventar

Jan Hansen Invest, Møldrup ApS
Jan Hansen Invest, Møldrup ApS
Langmosevej 1
9632 Møldrup
Telefon: 86691978, Fax: 86692049
Email: salg@danskkontorteknik.dk
2007-04-26: Dansk Kontorteknik ApS
2007-04-26: Langmosevej 1
2007-04-26: 9632 Møldrup

Hjemmeside: www.danskkontteknik.dk
Find vej til Jan Hansen Invest, Møldrup ApS find vej 

Autoforhandlere

Juhls Auto
Juhls Auto
Gammel Ålborgvej 52C
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 19 11

Hjemmeside: www.juhls-auto.dk

OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Find vej til Juhls Auto find vej 

Købmænd

Købmanden Bjerregrav v/Hilmar Kristensen
Købmanden Bjerregrav v/Hilmar Kristensen
Gl. Aalborgvej 16 Bjerregrav
9632 Møldrup
Telefon: 86691329, Fax: 86691053

Hjemmeside: www.merko-bjerregrav.dk
Find vej til Købmanden Bjerregrav v/Hilmar Kristensen find vej 

Betonvarefabrikker

Lafarge Roofing A/S Hersom Værket
Lafarge Roofing A/S Hersom Værket
Teglgårdvej 11A
9632 Møldrup
2013-01-01: Monier A/S Hersom-Værket
2007-12-14: Teglgårdvej 11
2007-12-14: Hvolris
2007-12-14: 9632 Møldrup

Hjemmeside: www.lafarge-roofing.dk
Find vej til Lafarge Roofing A/S Hersom Værket find vej 

Psykoterapeut

Lise Bülow
Lise Bülow
Nybovænget 31
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 18 75
Email: lise@lisebulow.dk
Hjemmeside: lisebulow.dk

OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Beskrivelse: Jer er uddannet psykoterapeut og medlem af psykoterapeutforeningengen. Desuden har jeg en uddannelse i Somatic Experience (Chock- op Traumeterapi) Jeg er udannet hypnoterapeut og har en master i NLP terapiFind vej til Lise Bülow find vej 

Oplagrings- & Pakhusvirksomhed

LM Lagerhotel
LM Lagerhotel
Erhvervsparken 3
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 13 55

Hjemmeside: www.lm-lagerhotel.dk

OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Find vej til LM Lagerhotel find vej 

Læger & Speciallæger

Lægerne i Møldrup I/S
Lægerne i Møldrup I/S
Nørregade 15
9632 Møldrup
Telefon: 86691833, Fax: 86691844
Email: post@laegerneimoeldrup.dk
Hjemmeside: www.klinikguiden.dk/profil/9222
Find vej til Lægerne i Møldrup I/S find vej 

Rengøring

Midtjyllands Erhvervsrengørning Anthony Frederick Daniel

Maskiner

Munch & Pedersen A/S
Munch & Pedersen A/S
Hørupvej 24
9632 Møldrup
2000-05-04: Munch & Pedersen A/S
2016-06-30: Hørupvej 24
2016-06-30: Hørup
2016-06-30: 9632 Møldrup

Hjemmeside: www.munchogpedersen.dk
Find vej til Munch & Pedersen A/S find vej 

Murere

Murerfirmaet Ejnar Nielsen A/S
Murerfirmaet Ejnar Nielsen A/S
Gl. Aalborgvej 205 Troelstrup
9632 Møldrup
Telefon: 86691704, Fax: 86691817

Hjemmeside: www.ejnar-nielsen.dk
Find vej til Murerfirmaet Ejnar Nielsen A/S find vej 

Dyrlæger

Find vej til Møldrup Dyreklinik
Møldrup Dyreklinik
Søndergade 45
9632 Møldrup
Telefon: 86691055, Fax: 86691666
Email: info@moldrup-dyreklinik.dk
1996-08-01: Torben K Jensen
2007-01-01: Søndergade 45
2007-01-01: 9632 Møldrup

Find vej til Møldrup Dyreklinik find vej 

Banker

Nordea
Nordea
Jernbanegade 1
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 16 11

Hjemmeside: www.nordea.dk

OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Find vej til Nordea find vej 

Engroshandel

OILTECH
OILTECH
Hestehøjvej 1
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 20 38

Hjemmeside: www.oiltech-olaer.dk

OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Find vej til OILTECH find vej 

Maskinfabrikker

Oiltech Danmark, Filial Af Oiltech Ab, Sverige
Oiltech Danmark, Filial Af Oiltech Ab, Sverige
Hestehøjvej 1
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 20 38

Hjemmeside: www.oiltech-olaer.dk

OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Find vej til Oiltech Danmark, Filial Af Oiltech Ab, Sverige find vej 

Benzin & Servicestationer

Ok Auto/Benzin v/Svend Bundgaard

Vognmænd

Pefy-Car ApS
Pefy-Car ApS
Nordskoven 13 Bjerregrav
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 22 55

Hjemmeside: www.pefy-car.dk
Find vej til Pefy-Car ApS find vej 

Tømrere

Peter`s Bygningsservice v/Peter Christiansen
Peter`s Bygningsservice v/Peter Christiansen
Herredsvejen 57 Holmgård
9632 Møldrup
Telefon: 86691893

Hjemmeside: www.peterbyg.dk
Find vej til Peter`s Bygningsservice v/Peter Christiansen find vej 

Møbelfabrikker

Pn Møbler, v/ Per Nielsen
Pn Møbler, v/ Per Nielsen
Erhvervsvej 8
9632 Møldrup
Telefon: 86691545

Hjemmeside: www.pn-mobler.dk
Find vej til Pn Møbler, v/ Per Nielsen find vej 

Frisør

Find vej til Salon 1228 Helle Jørgensen
Salon 1228 Helle Jørgensen
Ahornvej 10
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 12 28


OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Find vej til Salon 1228 Helle Jørgensen find vej 

Frisør

Find vej til Salon Hair
Salon Hair
Nybovænget 23
9632 Møldrup
Telefon: 86691630

1976-10-01: Salon Hair v/Jonna Kristensen
2007-01-01: Nybovænget 23
2007-01-01: 9632 Møldrup

Find vej til Salon Hair find vej 

Kemiske produkter

scanflavour as
scanflavour as
Hobrovej 1
9632 Møldrup
1981-05-01: Scanflavour A/S
2007-01-01: Hobrovej 1
2007-01-01: 9632 Møldrup
1981-05-05: Scanflavour A/S
2018-01-11: Erhvervsvej 12
2018-01-11: 9632 Møldrup

Hjemmeside: www.Scanflavour.dk
Find vej til scanflavour as find vej 

Produktionsvirksomheder

Selektro Group A/S
Selektro Group A/S
Erhvervsvej 33
9632 Møldrup
Telefon: 87761100, Fax: 86692227

Hjemmeside: www.selektro.dk
Find vej til Selektro Group A/S find vej 

Folkeskoler

Skoler - Møldrup Skole / Viborg Bibliotekerne - Møldrup Bibliotek
Skoler - Møldrup Skole / Viborg Bibliotekerne - Møldrup Bibliotek
Skolegade 27
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 17 00

2015-07-01: Skoler - Møldrup Skole / Bibliotek / Ungdomsskole
2007-01-01: Skolegade 27
2007-01-01: 9632 Møldrup

Hjemmeside: www.moeldrup-skole.dk
Find vej til Skoler - Møldrup Skole / Viborg Bibliotekerne - Møldrup Bibliotek find vej 

El-installatører

Skringstrup El
Skringstrup El
Nørdamvej 32 Nørdam
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 45 37

Hjemmeside: www.SkringstrupEl.dk
Find vej til Skringstrup El find vej 

Landbrugsmaskiner

SN Kornteknik Tostrup ApS
SN Kornteknik Tostrup ApS
Tingvej 62 Tostrup
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 15 70

Hjemmeside: www.snkorn.dk
Find vej til SN Kornteknik Tostrup ApS find vej 

Radio & TV

Sømod Radio
Sømod Radio
Nørregade 3
9632 Møldrup
Telefon: 86692260

1976-01-01: Steen Sømod
2007-01-01: Nørregade 3
2007-01-01: 9632 Møldrup

Hjemmeside: www.somod.dk
Find vej til Sømod Radio find vej 

Autoforhandlere

T.A. Auto v/Tommi Andersen
T.A. Auto v/Tommi Andersen
Gl. Aalborgvej 52 Bjerregrav
9632 Møldrup
Telefon: 86692503, Fax: 86692219
Email: taauto@pc.dk
Hjemmeside: www.taauto.dk
Find vej til T.A. Auto v/Tommi Andersen find vej 

VVS-installatører

Tonnys VVS
Tonnys VVS
Erhvervsvej 23
9632 Møldrup
Telefon: 86 69 18 38

Hjemmeside: www.tonnysvvs.dk

OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Find vej til Tonnys VVS find vej 

Web-design

Web-bureauet Quorning
Web-bureauet Quorning
V/ Lasse Quorning Nørregade 20
9632 Møldrup
Telefon: 86692850, Mobil: 25122270

0000-00-00:
0000-00-00:
0000-00-00: 0

Hjemmeside: www.quorning.com

Beskrivelse: Design og programmering af hjemmesider for virksomheder, foreninger samt institutioner.Find vej til Web-bureauet Quorning find vej 

EDB - Software

Xcase
Xcase
Højvangen 4
9632 Møldrup
Telefon: 30 63 55 80

Hjemmeside: www.xcase.dk

OBS. data er ikke aktuelle og kun medtaget af historiske årsager.
Find vej til Xcase find vej 
 
 
Viser fra 1 til 50 ud af 50

Persondatapolitik * Cookies * Kontakt
Copyright © 2023, MOELDRUP.net. Alle rettigheder forbeholdes.
0925205743